Błąd „Root element is missing” przy wywołaniu Runbooka SMA

Najczęściej taki błąd pojawia się, gdy z poziomu bloku inline lub z funkcji wywoływany jest inny Runbook. Zachowanie takie jest niedozwolone.
Ostatnio spotkałem się z innym powodem tego błędu.
Normalnie w Powershellu możliwe jest indeksowanie tablicowe obiektu zwracanego z wyrażenia objętego nawiasami:

1
$var = (get-service)[0]

W przypadku użycia takiego wyrażenia w SMA zwracany jest właśnie błąd „Root element is missing”