Eagle2KiCad Library Converter Script Update

Dzisiaj napotkałem na problem, który często się pojawia w trakcie używania otwartego oprogramowania. Potrzebowałem użyć symboli elementów elektronicznych dostarczanych przez firmę Farnell (Element14) w formacie dla Eagle’a w KiCad’ie.
Konwersja jest teoretycznie możliwa, dostępnych jest kilka wersji skryptów do tworzenia plików bibliotek KiCad’a na podstawie istniejących modułów Eagle’a. Udało mi się znaleźć najnowszy (wg słów autora i symbolu wersji) na stronie http://www.modulbot.com/download.html.
Próba użycia go zakończyła się niepowodzeniem, gdyż biblioteka powstała w wyniku konwersji miała elementy w rozmiarze 32 razy większym, niż oczekiwane.
Przyczyną tego stanu rzeczy są wersje obu programów. Po dokonaniu koniecznej poprawki udało mi się prawidłowo przekonwertować potrzebne mi biblioteki we właściwej skali.
Ponieważ nie znalazłem wersji oznaczonej literą 'e’, z takim suffixem publikuję swój skrypt. Dostępny jest tutaj:eagle-lbr2kicad-0.9e.ulp