1

Przenosiny Galeryjki


Wszystkich czytelników Lirycznej Galeryjki informuję o jej przenosinach pod bardziej adekwatny dla niej adres poezja.pr0.pl. Ze względu na swój charakter TechBlog z dniem dzisiejszym staje się moją stroną domową. Zapraszam do lektury. :)

Comments (1)

eloiz says ‘hello’

Write a comment